ŽENA PODUZETNICA:
Poticanje stručnosti u kulturnom sektoru

Projektni broj 2020-1-ES01-KA204081956

 
OPIS PROJEKTA
 
"ŽENA PODUZETNICA" je projekt usmjeren na sektor kulturne i kreativne industrije, te promociju ženskog poduzetništva. 
Vodeći partner projekta je Camara de Comercio e Industria Italiana para Espana (Španjolska), dok su projektni partneri: Domspain Consulting SL (Španjolska), Cooperation Bancaire pour l`Europe (Belgija), G.G. Eurosuccess Consulting Limited (Cipar), C. M. Skoulidi & Sia E. E. (Grčka), Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (Hrvatska) i Asociata Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina (Rumunjska).

PRORAČUN PROJEKTA: 224.095,00 €
Glavni cilj projekta je pružiti podršku  ženama iz nepovoljnih sredina (koje žive u ruralnim područjima, koje imaju ekonomskih poteškoća, koje su samohrane majke, itd.), koje žele osnovati KULTURNA / KREATIVNA PODUZEĆA, kao i budućim ili novim poduzetnicima u ovom polju i općenito odraslima. Projekt je namijenjen promicanju osobnog ispunjenja tijekom početnih faza pokretanja poslova, na način da se unapređuju njihove vještine u sektorima kulture i kreativnosti koristeći inovativne pristupe u obuci.
 
PROJEKTNI REZULTATI:
  • Povećanje inicijative i osjećaja liderstva među ženama u nepovoljnim skupinama
  • Veće razumijevanje kulturne raznolikosti i veće vrednovanje europske kulturne baštine
  • Postojanje veće ponude mogućnosti za kvalitetne i inovativne treninge koji osiguravaju dodanu vrijednost u podršci i razvoju kulturnih poduzeća i industrija
  • Više žena i socijalnih pedagoga koji su svjesni dobre prakse i postojećih slučajeva u području kulturnih poduzeća na razini EU-a
  • Više i bolje ojačane poslovne vještine za žene koje žele poboljšati vlastito poslovanje
  • Više sinergija stvorenih u pridruženim zajednicama i na razini EU-a između različitih agenata poslovno - kulturnog sektora, obrazovnih centara, javnih tijela.

UPOZNAJTE NAŠE PARTNERE
Talijanska trgovinska i industrijska komora za Španjolsku (CCIS), koja djeluje od 1914. godine u Madridu, španjolska je udruga koja je osnovana zahvaljujući španjolskim i talijanskim poduzetnicima kako bi unaprijedila svoje bilateralne odnose, prije svega na gospodarskom polju zbog namjera jačanja poduzetničkog duha i intenziviranje oba tržišta.
DomSpain je organizacija za obrazovanje odraslih specijalizirana za područje obrazovanja i osposobljavanja strukovnih studija, profesionalnih, socijalnih i interkulturalnih vještina, jezika i novih tehnologija. Njihov Odjel za izobrazbu razvija obrazovne programe; tečajevi i radionice za odrasle učenike, stručno obrazovanje i osposobljavanje za nastavnike usmjerene na poboljšanje kompetencija stranih jezika, upotrebu digitalnih alata i novih nastavnih metoda itd. DomSpain razvija internetska okruženja i sučelja u obrazovne svrhe te vodi informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT) i tehnološke aktivnosti za mnoge EU projekte.
Eurosuccess je obrazovna i savjetodavna organizacija osnovana na Cipru za informiranje i podršku, uglavnom pojedinaca i poduzeća, u vezi s iskorištavanjem europskih i nacionalnih fondova. Tijekom godina Eurosuccess je sudjelovao i koordinirao razne nacionalne i europske projekte, poput Lifelong Learning, Erasmus+, i Justice.
p-consulting.gr je IT, edukativna i konzultantska tvrtka, sa sjedištem u Patrasu (Grčka), sa stručnošću u responzivnim, interaktivnim i inovativnim mrežnim platformama i alatima. Tvrtka također pruža obuku u različitim ciljnim skupinama, s naglaskom na ranjivim skupinama (imigranti, starije osobe, osobe s invaliditetom itd.)
CBE (EEIG) je organizacija koja svojim članovima pruža svojim članovima informacije i konzultantske usluge o politikama EU-a. CBE pruža pomoć u različitim poljima vezanim uz internacionalizaciju poduzeća, poput sudjelovanja u bespovratnim sredstvima i pronalaženja poslovnih partnera.
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova osnovana od strane Zadarske županije. Glavna aktivnost AGRRA-e je razvijanje ruralnog područja Zadarske županije. AGRRA istražuje i razvija informacijske i komunikacijske tehnologije u okviru ruralnog razvoja i ribarstva, kao i aktivnosti svih ostalih relevantnih lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija s konačnim ciljem provedbe, te u najboljem slučaju novih programa i mjera ruralnog razvoja.
INSTITUT BUCOVINA je nevladina organizacija osnovana 2011. godine, sa sjedištem u Suceavi u Rumunjskoj, a njena misija je podržati održivi razvoj zajednica na sjeveroistoku Rumunjske, jugozapadu Ukrajine i cijeloj Republici Moldaviji uspostavljanjem partnerstava za učenje, organiziranje i provođenje programa osposobljavanja i promicanje kontinuiranog obrazovanja za odrasle.
PROJEKTNE NOVOSTI
"ŽENA PODUZETNICA" USPJEŠNO ODRŽANA ONLINE POČETNA KONFERENCIJA 04. STUDENOG 2020.

04. studenog 2020. uspješno je održana online početna konferencija projekta. Sastanak je bio sjajna prilika za upoznavanje i predstavljanje svih partnera. Svi projektni partneri su predstavili svoje institucije, a glavna svrha sastanka je bila prezentirati sve intelektualne outpute projekta, kao i aktivnosti projektnih partnera. Točnije rečeno, detaljno se raspravljalo o cijelom Outputu 01: planiranje sljedećih zadataka i aktivnosti, metodologija i alati, analiza i izvještavanje.

Poseban naglasak se stavio na "Interaktivnu mapu kulturnih i kreativnih poduzeća u Europi", kao jednom od glavnih projektnih rezultata.

Jedna od glavnih inovacija ovog proizvoda bit će razvijanje baze podataka uključujući kulturne inicijative dobre prakse unutar EU-a u otvorenu, jedinstvenu i visoko funkcionalnu platformu.

Sljedeći projektni sastanak je zakazan za travanj, 2021. Pratite nas za više informacija!
 
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.
https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://femalentrepreneur.eu/index.html#
Contact us!
Our mailing address is:

infoeudesk@italcamara-es.com
luca.trovato@italcamara-es.com