ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

Τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες και γιατί είναι σημαντικές;

Κάντε αυτή την αξιολόγηση και ανακαλύψτε ποιες κοινωνικές δεξιότητες χρειάζεται να βελτιώσετε, εφόσον θα θέλατε να γίνετε μια επιτυχημένη επιχειρηματίας στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.γικούς τομείς.