ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ

Θα ήθελες να γνωρίσεις όλη την ομάδα; Αυτοί είναι οι εταίροι του Female Entrepreneur

...
ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Ιταλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  για την Ισπανία (CCIS) αποτελεί μια ένωση που  ιδρύθηκε από Ιταλούς και Ισπανούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες.

Δημιουργήθηκε το 1914 και αναγνωρίστηκε από το ιταλικό κράτος με βάση το νόμο n. 518 της 1ης Ιουλίου 1970, ενώ εδρεύει στη Μαδρίτη με αντιπροσωπείες στη Βαλένθια και τη Σεβίλλη αλλά και στις εδαφικές περιφέρειες στο Burgos, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo και Oviedo. 

Ο CCIS συμβάλλει σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα, λόγω του γεγονότος ότι στην θεσμική οργάνωση εντάσσεται κι ένα τμήμα που εξειδικεύεται σε ευρωπαϊκά έργα. Το εν λόγω τμήμα υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων (όπως η εκπαίδευση τμήμα, το τουριστικό γραφείο, επικοινωνία και εκδηλώσεις και εκθέσεις). Το εξειδικευμένο προσωπικό είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία προτάσεων και για τη διαχείριση, ανάπτυξη, αξιολόγηση και οικονομική αναφορά των έργων.

https://www.italcamara-es.com

...
DomSpain

Ο DomSpain είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων που ειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών σπουδών, των επαγγελματικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, των γλωσσών αλλά και των νέων τεχνολογιών.

O οργανισμός στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων, προωθώντας και διευκολύνοντας την πρόσβαση, τόσο των εκπαιδευτικών/καθοδηγητών όσο και των εκπαιδευομένων, σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας. Η DomSpain είναι μια Εταιρεία Εκπαίδευσης και Συμβούλων που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω ενός καθιερωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του DomSpain αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις κύριες κατευθύνσεις: μαθήματα και εργαστήρια για ενήλικες μαθητές, συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, ICT, μαγειρικής, χορού και μαθημάτων προσωπικής ανάπτυξης. VET: ICT, ξένες γλώσσες, απασχολησιμότητα, εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση την εργασία που αφορούν εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές κι εστιάζουν στη βελτίωση των ικανοτήτων ξένων γλωσσών, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και νέων μεθόδων διδασκαλίας, μικτή μάθηση σε συνδυασμό με
επιπλέον δραστηριότητες για παιδιά σχολείου και γονείς: συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, ρομποτικής, κωδικοποίησης και ασφάλειας στο διαδίκτυο.
Τα μαθήματα και οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, καθώς και σε 6 πολιτιστικά κέντρα, 5 δημοτικά σχολεία αλλά και σε δευτεροβάθμια σχολεία της επαρχίας Tarragona. Απασχολούνται από τον οργανισμό 40 εκπαιδευτικοί και μετρούν περίπου 1400 μαθητές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η εταιρεία παρέχει μαθήματα με φυσική παρουσία, μικτής μάθησης και διαδικτυακής.
Στον τομέα των ICT, έχουν αποκτήσει εμπειρία μέσω των πολλών ετών προστασίας των υποδομών πληροφορικής που προσφέρουν σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και άλλες οντότητες ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες τους βοηθούν να εγγυηθούν την κυβερνητική ασφάλεια. Το DomSpain παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε φορείς όπως εκπαιδευτικά κέντρα, δημόσιους φορείς, κοινωνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ για την ψηφιοποίηση των εσωτερικών τους διαδικασιών εργασίας.
Επίσης, το DomSpain διαθέτει ομάδα υψηλής εξειδίκευσης στα θέματα της τεχνολογίας πληροφοριών, κι έχει υλοποιήσει διάφορα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών. Ενώ ταυτόχρονα, παρέχονται εξωσχολικές δραστηριότητες σε ξένες γλώσσες και ρομποτική για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και τάξεις ICT και γλώσσες για ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπρόσωποι του DomSpain αποτελούν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένων ενώσεων ατόμων με αναπηρίες, καθώς και του Συμβουλίου Προσβασιμότητας του Δήμου Reus.

Ως οργανισμός έχει μεγάλη εμπειρία στην πρόσβαση, διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ως συντονιστής ή συνεργάτης, συμμετείχε σε διάφορα διεθνή έργα, συνέβαλε στην ανάπτυξη του διαδικτυακού υλικού αλλά και τη διεπαφή για περισσότερα από 15 ευρωπαϊκά έργ, και αποτέλεσαι τον κύριο εταίρο των διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τα ICT για πολλά περισσότερα. Ο DomSpain είναι διαπιστευμένος οργανισμός από την Υπηρεσία Απασχολησιμότητας της Καταλονίας ως κέντρο παροχής συμβουλών, προσλήψεων και κατάρτισης για το συντονισμό τοπικών, εθνικών και διεθνών κινημάτων και πρακτικών μαθητών VET. Είναι επίσης μέλος του LET HER IN International Network, efVET και CEFEC. O DomSpain συντονίζει την πρακτική άσκηση, τη μαθητεία και την κινητικότητα του προσωπικού και των μαθητών VET στους τομείς του τουρισμού, της αποκατάστασης, της βιολογίας, των οπτικοακουστικών μέσων, της μηχανικής, της προσβασιμότητας, του μάρκετινγκ, της διοίκησης και των οικονομικών, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων. Παρέχει επίσης προπαρασκευαστική εκπαίδευση, συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευόμενους VET, κέντρα αποστολής VET και επιχειρήσεις φιλοξενίας.

www.domspain.eu

...
p-consulting

Η p-consulting είναι εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, με έδρα την Πάτρα. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών, ο οποίος απορρέει από την ανάγκη προσαρμογής στις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει πλήθος ευρωπαϊκών έργων, εκατοντάδες εθνικά έργα και συνεργάζεται με περισσότερους από 200 οργανισμούς και εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, στους τομείς της επιχειρηματικής συμβουλευτικής και της πληροφορικής.

Κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι:

 •  η παροχή επιχειρηματικών και τεχολογικών συμβουλών υψηλού επιπέδου, σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες σε όλους τους τομείς της οικονομίας,       

• παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφόρων ομάδων - στόχων (νέοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, μετανάστες/πρόσφυγες, άνεργοι, υψηλόβαθμα στελέχη, startuppers κ.λ.π.),     

• παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, με έμφαση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη δημιουργία online εκπαιδευτικών πλατφορμών, και την ανάπτυξη online εκπαιδευτικών προγραμμάτων         

• ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, η πλειοψηφία των οποίων προσανατολίζονται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων (σε όλους τους τομείς), με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 

Η p-consulting συνδυάζει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφορικής, εστιάζοντας την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Η εταιρεία αναπτύσσει και δημιουργεί online εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

www.p-consulting.gr

...
Coopération Bancaire pour l'Europe CBE

Coopération Bancaire pour l'Europe (CBE) - Η EEIG είναι μια εταιρεία που εδρεύει στις Βρυξέλλες και ιδρύθηκε το 1992 από διάφορες ευρωπαϊκές τράπεζες που επιθυμούν να συνεργαστούν για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ευκαιρίες.

Η αποστολή της CBE είναι να παρέχει πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης και δημόσιους διαγωνισμούς στα συνδεδεμένα μέλη και στους πελάτες τους.

Η CBE παρέχει επίσης βοήθεια σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, όπως η συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις και η εύρεση επιχειρηματικών εταίρων.
Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι:
- πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και τα προγράμματα χρηματοδότησης για τις SΜΕ (μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις) και τις δημόσιες αρχές,
- πληροφορίες και στήριξη σχετικά με δημόσιους διαγωνισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
- εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη και τους πελάτες της ·
- συμβουλές και βοήθεια στην εκπόνηση και διαχείριση έργων της ΕΕ,
- επαφές με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πιέσεις. 

Με την πάροδο των χρόνων, η CBE πραγματοποίησε εντατικές δραστηριότητες πληροφόρησης, οικονομική ανάλυση και υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων υπέρ των μελών και των πελατών της. Η CBE έχει αναπτύξει αρκετές πρωτοβουλίες σε πολλά διαφορετικά θέματα, όπως τα ακόλουθα παραδείγματα: κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις στη νομισματική ένωση , διαρθρωτικά ταμεία έως ευρωπαϊκά προγράμματα, δημόσιες συμβάσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα και εγγυήσεις, διαδικασίες διεθνοποίησης, ακόμη κι έρευνα και καινοτομία. Επιπρόσθετα,  η CBE δημοσίευσε αρκετούς οδηγούς και vademecum για διάφορα θέματα ενδιαφέροντος για τα μέλη και τους πελάτες της, όπως προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, χρηματοοικονομικά μέσα, διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό επιχειρείν, βιώσιμος τουρισμός, γεωργία, SΜΕ (μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις) και πανεπιστήμια. 

https://cbe.be/

...
Zadar County Rural Development Agency (AGRRA)

Ο Οργανισμός AGRRA είναι ένας δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε στην Επαρχία Ζαντάρ της Κροατίας με σκοπό την είσοδο, τον συντονισμό και την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ενίσχυση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την οργάνωση των διαφόρων θεσμικών οργάνων που αφορούν την αγροτική πολιτική και ανάπτυξη, καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της αγροτικής ανάπτυξης.

Η AGRRA επιτηρεί κι ελέγχει τις διάφορες στρατηγικές τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, και ευθυγραμμίζει τα σχετικά έγγραφα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που άπτονται στα θέματα της γεωργικής κι αγροτικής πολιτικής ανάπτυξης. 

Ο Οργανισμός διαθέτει εμπειρία στην προετοιμασία και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, πάνω σε ποικίλες θεματικές όπως ο τουρισμός, η αλιεία, το περιβάλλον και η προστασία της φύσης. Ο AGRRA λόγω στην τεράστια πείρα του στην παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής στήριξης στους ενδιαφερόμενους στον γεωργικό και αλιευτικό τομέα, έχει χτίσει άμεσες και ισχυρές διασυνδέσεις με τις γεωργικές οικογενειακές επιχειρήσεις.
Ως πάροχος κατάρτισης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως συμμετέχοντας αλλά κι ως εκκινητής διάφορων πιλοτικών έργων που καταπιάνονται με τα γεωργικά κι αλιευτικά ζητήματα, αλλά και λόγω της συνεχούς δραστηριοποίησης του οργανισμού σε σεμινάρια και εργαστήρια διαφόρων τύπων, η AGRRA έχει προσωπικές και ισχυρές σχέσεις με τους αγρότες και τους φορείς του αγροτικού τουρισμού σε όλη την κροατική κομητεία Ζαντάρ. 

http://www.agrra.hr/en

...
Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting

O Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting συστάθηκε περί τα τέλη του 2009.

Κύριος στόχος και σκοπός ίδρυσης του Οργανισμού, είναι η ενημέρωση και υποστήριξη, κυρίως προς άτομα και επιχειρήσεις, όσον αφορά την άντληση κονδυλίων από την Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την επιτυχή εκμετάλλευση των εν λόγω κονδυλίων επιτυγχάνεται δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους αναγκών.

Η Eurosuccess Consulting μετέχει σε διάφορα έργα, κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τομείς (όπως Lifelong Learning, ERASMUS + & Justice), ως συντονιστής και εταίρος καθώς επίσης αξιολογεί προτάσεις κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αφορούν διάφορες δεξιότητες / ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και κατάρτισης καθώς και διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e-learning platforms) για διάφορες ομάδες-στόχους όπως νέοι, ενήλικες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα χωρίς ευκαιρίες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και εργοδότησης (NEET group), κρατούμενη και πρώην κρατούμενη και άλλοι. 

Με βάση την προαναφερόμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και δυνατότητες, καθώς και μέσω του οργανωμένο δικτύου και συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει τις προσπάθειές όσο αφορά την ανάπτυξη μίας επιτυχημένης πρότασης και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση του έργου. 

Επιπρόσθετα, η Eurosuccess Consulting έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως επίσης και με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015 

www.eurosc.eu

...
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ BUCOVINA

Ο Bucovina Institute είναι ένας μη κερδοσκoπικός οργανισμός που βρίσκεται στη πόλη Suceava της Ρουμανίας, και ο οποίος ιδρύθηκε το 2011. Η αποστολή του είναι η στήριξη και η βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων στη Ρουμανία, την Ουκρανία και και τη Μολδαβία, μέσω της καθιέρωσης συμπράξεων μάθησης, οργάνωσης και διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προώθησης της συνεχούς εκπαίδευσης.   

Οι βασικοί στόχοι του Bucovina Institute είναι:

 - Η δημιουργία προγραμμάτων για την διευκόλυνση της διαπολιτισμικής μάθησης, της διασυνοριακής συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και απασχολησιμότητας ευάλωτων ατόμων στην αγορά εργασίας

 - Η υποστήριξη νέων ατόμων και ενηλίκων από αγροτικές περιοχές, μεταναστών, μειονοτήτων και ατόμων με αναπηρία για να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε όλα τα είδη μάθησης, η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και η οργάνωση προγραμμάτων δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων 

 - Η προώθηση περιφερειακής και κοινοτικής ανάπτυξης μέσω διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσόντων, επαναπροσδιορισμού προσόντων, εξειδίκευσης, και μαθητείας,  και την ίδρυση προγραμμάτων αξιολόγης δεξιοτήτων και πιστοποίησης, με πρόσβαση χωρίς διακρίσεις,  σε όλες τις κοινωνικές ομάδες 

 - Η διοργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων και θεματικών εκπαιδεύσεων, ούτως ώστε να αποτρέπεται η εμπορία ανθρώπων, το bullying και ο διαχωρισμός των παιδιών Ρομά και των παιδιών με αναπηρία στα σχολεία                                                                                                               

- Η παροχή αναγνωρισμένων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

Ο Bucovina Institute παρέχει επίσης προγράμματα μαθημάτων (φροντιστών ηλικιωμένων στο σπίτι, αποσχολούμενων σε εμπορικές επιχειρήσεις, παροχής υπηρεσιών στην εστίαση, δεξιοτήτων πληροφορικής, κ.λπ.), υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική στην διαχείριση οργανισμών και έργων, επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφόρηση καθώς επίσης και κοινωνικές υπηρεσίες (πληροφόρηση και υπηρεσίες εργοθεραπείας στο Κέντρο Μαζί ημερήσιας φροντίδας). 

Οδός Zamcei 17, Suceava, Ρουμανία

www.bucovinainstitute.org