PARTNERI

Želite li upoznati cijeli tim? Ovo su partneri projekta Žena poduzetnica:

...
Talijanska gospodarska i industrijska komora u Španjolskoj

Talijanska gospodarska i industrijska komora u Španjolskoj (CCIS) udruga je koju su osnovali talijanski i španjolski poduzetnici i profesionalci.

Osnovana 1914. i prepoznata od strane Italije koja ju je priznala zakonom br. 518. 1. srpnja 1970., Komora ima sjedište u Madridu i delegacije u Valenciji i Sevilli te teritorijalna predstavništva u Burgosu, Santa Cruzu - Tenerife, La Coruñi, Las Palmasu - Gran Canaria, Vigu i Oviedu. CCIS je važan čvor u mreži Assocamerestero, koja je predstavljena u 55 zemalja od strane 81 talijanskih komora u inozemstvu. Stoga je strateški sugovornik za one koji namjeravaju učinkovito i sigurno istražiti mogućnosti internacionalizacije svog poslovanja.

CCIS pridonosi raznim poljima povezanim s europskim politikama i programima, zahvaljujući prisutnosti odjela specijaliziranog za europske projekte u okviru njegove institucionalne organizacije, koji podržavaju oni odjeli koji su odgovorni za provedbu projekata (poput trening odjela, turistički ured, komunikacija, događanja i sajmovi). Kvalificirano osoblje odgovorno je za pripremu prijedloga i za upravljanje, razvoj, procjenu i financijsko izvještavanje o projektima.

https://www.italcamara-es.com

...
DomSpain

DomSpain je organizacija za obrazovanje odraslih specijalizirana za područje obrazovanja i osposobljavanja, strukovnih studija, profesionalnih, socijalnih i interkulturalnih vještina, jezika i novih tehnologija.

Cilj ovog udruženja je poboljšati kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja odraslih, promičući i olakšavajući pristup novim nastavnicima i učenicima, novim tehnologijama i inovativnim nastavnim alatima. DomSpain je tvrtka za osposobljavanje i savjetovanje koja djeluje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Nudi razne usluge javnom i privatnom sektoru Španjolske i aktivno sudjeluje u međunarodnim programima kroz dobro uspostavljenu mrežu partnera u inozemstvu.

Specijalizirani smo za strane jezike, računalnu tehnologiju, ekonomiju i kulinarske programe, koji nude široku paletu tečajeva i radionica za privatne subjekte i gradske vjećnice unutar zemlje. Mi nudimo tečajeve koji se u bilo kojem obliku mogu prilagoditi specifičnim potebama naših polaznika (monografski, dugoročni ili intenzivni tečajevi, online tečajevi itd.). Uz to, organiziramo, dizajniramo i izvodimo sve vrste obuka, intenzivnih programa učenja (imerzija)  u inozemstvu, „job shadowing" koji je oblik stručnog usavršavanja kada nastavnik promatra i prati rad kolege iz neke europske ustanove na njegovom ili njezinom radnom mjestu itd. za studente, nastavnike, akademsko i administrativno osoblje, novopridošle migrante ili ljude koji žele raditi u inozemstvu. Naši su tečajevi dizajnirani za sve koji žele poboljšati svoje radne kapacitete i vještine, koji su otvoreni za nova iskustva bez napuštanja studija ili one koji trebaju biti osposobljeni za jezične ili kulturne i interkulturalne vještine. Istodobno radimo na poboljšanju obrazovne razine učitelja, akademija i centara za osposobljavanje, kao i pružanje smjernica i podrške školama i njihovim učiteljima za primjenu tehnologija i inovativnih nastavnih metoda. Sve je to moguće zahvaljujući našoj integriranoj nadogradnji u obuci upravljanja kurikulumom, koja i učiteljima i učenicima pruža bolje kompetencije u širokom rasponu tema.

DomSpain ima tehnički odjel koji pruža edukaciju o tehnološkim resursima za nastavnike i učenike te dizajnira i razvija otvorene platforme obrazovnih resursa. Nakon koordinacije Erasmus + KA2 strateškog partnerstva „Otvori vrata Europi“, gdje je razvijena mrežna platforma za podučavanje i učenje stranih jezika (www.opendoortoeurope.eu), novi DomSpainov projekt - Open IT Up - osmišljen je i razvijen kao komplementaran projekt prethodnom projektu, a usmjeren je na promicanje  odraslih i edukatora za odrasle kako bi unaprijedili svoje puteve na polju poduzetništva u digitalnoj eri.

www.domspain.eu

...
p-consulting

p-consulting je IT tvrtka za osposobljavanje i savjetovanje, koja ima sjedište u Patrasu (Grčka). Glavni cilj tvrtke je digitalna transformacija poslovanja i organizacije kroz tehnološke promjene koje ubrzano stupaju na snagu u našem društvu. Tvrtka je osnovana 2012. godine i do danas su proveli 25 europskih projekata, stotine nacionalnih projekata, te su surađivali s više od 200 organizacija i tvrki diljem europe u području savjetovanja (konzaltinga) i IT-a.

Glavni ciljevi tvrtke su pružanje:
•        kvalitetnih IT usluga i usluga savjetovanja u poslovnom smislu, tvrtkama i poduzećima u svim sektorima ekonomije,
•        obuka koje su usmjerene potrebama  različitih ciljnih skupina (mladima, osobama s posebnim potrebama, starijim osobama, imigrantima/izbjeglicama, nezaposlenima, menadžerima, početnicima itd.),
•        IT usluge, uusredotočene na web razvoj i stvaranje internetskih obrazovnih platformi i mrežnih programa obuke,
•        upravljanje i razvoj projektnih usluga, uglavnom orijentiranih na poboljšanje kvalitete ljudi, posebno ljudi iz socijalno ugroženih skupina.

p-consulting je kombinacija obučavanja i IT usluga, fokusiranih na digitalnu edukaciju i obučavanje. Tvrtka razvija i kreira online obuke i tečajeve koristeći nove i inovativne tehnologije.

www.p-consulting.gr

...
Coopération Bancaire pour l'Europe CBE

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) - EEIG je tvrtka sa sjedištem u Bruxellesu, koju je 1992. godine osnovalo nekoliko europskih banaka u želji za suradnjom, kako bi u potpunosti iskoristile europske i međunarodne mogućnosti.

Misija CBE-a je pružanje informacija i savjetodavnih usluga o politikama EU-a, europskim i međunarodnim programima financiranja i javnim natječajima pridruženim članovima i njihovim klijentima.

CBE također pruža pomoć u različitim poljima vezanim uz internacionalizaciju poduzeća, poput sudjelovanja u javnim ugovorima i pronalaženja poslovnih partnera. Glavna područja aktivnosti su:
– informiranje o politikama EU i financijarnjima programa za mala i srednja poduzeća i javna tijela;
– informiranje i pružanje pomoći na Europskim i međunarodnim javnim natječajima;
– obuka o određenim temama koje su od interesa njihovim članovima i kupcima;
– savjetovanje i pomoć u razradi i vođenju EU projekata;
– kontakti s europskim institucijama i lobiranje.

Tijekom godina CBE je provodio intenzivne informativne aktivnosti, ekonomske analize i usluge poslovnog razvoja u korist svojih članova i njihovih klijenata. CBE je razvio nekoliko inicijativa na mnogo različitih tema: od pravila o konkurenciji i državnim potporama monetarnoj uniji, od strukturnih fondova do europskih programa, od javnih nabava do financijskih instrumenata i jamstava, od procesa internacionalizacije do istraživanja i inovacija.
Štoviše, tijekom godina CBE je objavio nekoliko vodiča i priručnika o nekoliko pitanja od interesa za svoje članove i njihove klijente, kao što su programi financiranja EU-a, financijski instrumenti, internacionalizacija poslovanja, e-poslovanje, održivi turizam, poljoprivreda, mala i srednja poduzeća i sveučilišta.

https://cbe.be/

...
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA)

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova osnovana od strane Zadarske županije s ciljem informiranja, koordiniranja i implementiranja Programa ruralnog razvoja 2014-2020 te jačanja ljudskih i financijskih resursa regionalne i lokalne samouprave i organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja kao i radi njihova aktivnog uključivanja u osmišljavanje i provedbu programa i mjera ruralnog razvoja na lokalnoj razini.

AGRRA aktivno prati strategije na nacionalnoj i EU razini te radi na usklađivanju dokumenata regionalne i lokalne razine s poljoprivrednim politikama i politikama ruralnog razvoja. Agencija ima iskustvo u pripremi i provedbi projekata koje financira EU, različitih tema poput turizma, ribarstva, zaštite okoliša i prirode. 
Zbog svog bogatog iskustva u pružanju tehničke i savjetodavne pomoći dionicima u poljoprivrednom i ribarstvenom sektoru, AGRRA ima izravne i jake veze s poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima.
Djelujući kao pružatelj izobrazbe, imajući važnu ulogu sudionika i pokretača raznih pilot projekata u poljoprivredi i ribarstvu, a zbog svoje stalne aktivnosti u održavanju seminara i radionica različitih vrsta, AGRRA ima osobne i jake veze s poljoprivrednicima i dionicima seoskog turizma diljem Zadarske županije.

http://www.agrra.hr/en

...
G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Cipar

Glavni cilj Eurosuccess Consultinga je informirati i podržati, uglavnom pojedinace i poduzeća, u vezi s iskorištavanjem europskih i nacionalnih fondova.  Kroz financiranje fondova uspijevaju u dizajniranju, razvoju i provedbi svojih strateških ciljeva. Također, Eurosuccess Consulting ima veliko iskustvo u vezi s koordinacijom i upravljanjem europskim istraživačkim projektima.

Nadalje, tvrtka je povezana sa širokim spektrom partnera (istraživačke institucije i tvrtke, sveučilišta, neprofitne organizacije itd.), iz različitih zemalja EU-a i članica je: Europskog foruma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (EfVet), Vijeća za međunarodnu trgovinu, Europskog udruženja za zatvorsko obrazovanje (EPEA), Europske političke mreže ključnih kompetencija u školskom obrazovanju (mreža KeyCoNet), Ciparske gospodarske industrijske komore (CCCI), Ciparske federacije poslodavaca i industrijalaca (OEB) i Nikozijske gospodarske industrijske komore (NCCI).

www.eurosc.eu

...
Bucovina Institute

Bucovina Institute je neprofitna organizacija sa sjedištem u Suceavi, Rumunjska, osnovana je 2011. godine. Misija organizacije je podržavanje održivog razvoja u Rumunjskoj, Ukrajini i Republici Moldaviji, uspostavljanjem partnerstva za učenje, organizaciju i provođenje programa osposobljavanja i promicanje kontinuiranog obrazovanja.

Glavni ciljevi Bucovine Institute su:  

- Kreiranje programa za olakšavanje interkulturalnog učenja, prekogranične suradnje i razmjene iskustava u području socijalne ekonomije i zapošljivosti ranjivih ljudi na tržištu rada;

- Podrška mladima i odrslima iz ruralnih područja, migranatima, manjinama i osobama s invaliditetom, kako bi se osigurao pristup svim oblicima učenja, pristup tržištu rada i organiziranje programa pokretanja poslova;

- Promicanje regionalnog razvoja i razvoja zajednice s provođenjem tečajeva, prekvalifikacija, obuka, specijalizacije, naukovanja i uspostavljanja programa ocjenjivanja i certificiranja vještina s nediskriminirajućim pristupom za sve socijalne kategorije;

- Organiziranje volonterskih aktivnosti za razvoj radnih vještina i tematskih treninga za sprečavanje trgovine ljudima, nasilja, segregacije romske djece i djece s invaliditetom u školama;

- Pružanje akreditiranih usluga socijalne potpore za socijalno uključivanje ljudi u riziku od siromaštva.

Bucovina Institute ujedno pruža tečajeve (njegovatelji kućne radinosti, trgovački radnici, konobari, računalne vještine itd.), Usluge poput organizacijskog upravljanja i savjetovanja u vezi s projektom, usluge informacijskog i profesionalnog savjetovanja i socijalne usluge (usluge informiranja i radne terapije u Dnevni centar Zajedno Centar).

www.bucovinainstitute.org